Đạo diễn: Kazuaki Kiriya trong rạp chiếu phim đầy đủ 720p 2015 Chiến binh cuối cùng